Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite: Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta.

Etusivu

Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta.

Rukinpyörän metsästä Itä- Hakkilassa on annettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Alueelle suunnitellaan 30 000 kerrosneliömetriä asuntorakentamista.

Alue on yleiskaavassa 2007 merkitty pientaloalueeksi A3 sekä suojaviheralueeksi EV.

Voimassa olevassa asemakaavassa 1979 alue on edelleen merkitty puistoalueeksi.

Nyt sinne suunnitellaan jopa 4 kerroksisia kerrostaloja Vanhan Lahdentien varteen koko alueen pituudelta meluesteeksi. Vain keskiosa jäisi pieneksi puistoalueeksi. Myös pientaloja ja rivitaloja on tulossa. Alueen rakentaminen on ylimitoitettu ja viheralue jää liian pieneksi.

Vantaa mainostaa ensi vuotta Metsien vuotena ja haluaa pitää lähimetsistä huolta. Meiltä ollaan viemässä nyt lähiulkoilumaasto jossa myös n.3 km pituinen pururata. Talvella hiihtolenkkinä. Päiväkoti ja Itä- Hakkilan koulu käyttävät myös metsää ulkoiluun.

Haluamme että lähivirkistysmahdollisuus turvataan rakentamalla kunnollinen ulkoilureitti Rukinpyörän metsästä Itä- Hakkilan puistoon Palttinatien alikulkujen kautta ihan kaupungin toimesta ja puistoaluetta suurennetaan.

Liikenteen melua tulee osin Lahdenväylältä ja kun sinne rakennetaan luvatun mukaisesti meluesteet valtion toimesta Kaskelan pientaloalueen kohdalle aina Vankilalle saakka niin se vähentää jo melua huomattavasti. Vanhalla Lahdentiellä ei ole missään kohtaa rakennettu kerrostaloja meluesteiksi pientaloalueille. Ei myöskään Tikkurilan tiellä tai Ylästön tiellä joiden varteen saa rakentaa pientaloja.

Alueelta ei tarvitse rakentaa uutta kulkureittiä Urheilukentälle ja koululle (Värttinäpolkua )vaan turvalliset kulkureitit ovat jo olemassa Vyyhtikujan ja Kankurikujan kautta kuten tähänkin asti.

Allekirjoittaneet edellyttävät: Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta.

Tarja Eklund (sd)