Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet

Eklund_netti

Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta kaikille alle 20 vuotiaille vantaalaisille nuorille.

Tällä hetkellä vantaalaiset alle 20-vuotiaat nuoret saavat 9kk ehkäisypilleri- tai rengasehkäisyn (Vantaan lääkevalikoiman mukaisesti) ilmaiseksi. Lisäksi kaikki ikäryhmät saavat elämänsä ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisimen (kierukat, kapselit) ilmaiseksi ja tämä käytäntö onkin saanut Vantaan keskeytysluvut laskuun erityisesti 20- 24-vuoitaiden ikäryhmässä, mutta myös koko kaupungin tasolla jopa 20%. Kierukathan ovat nykyään myös synnyttämättömille ensisijaisvaihtoehtojen joukossa.

Olisi tärkeää että ehkäisyn käyttö jatkuisi nuorten osalta varmuudella myös ilmaisjakson jälkeen.

THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja STM (Sosiaali,- ja terveysministeriö )ovat jo vuosia suosittaneet, että kunnat tarjoaisivat maksutonta ehkäisyä nuorille.

Useissa kunnissa on tällä hetkellä vireillä kuntalaisaloitteita maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta nuorille. Aloitteita on tehty ainakin Helsingissä, Turussa ja Savonlinnassa. Espoossa asiasta äänestettiin ja aloite sai kaupunginvaltuustossa enemmistön kannatuksen. Tällä hetkellä Espoo tarjoaa maksuttoman ehkäisyn kolmeksi kuukaudeksi ehkäisyn aloittajalle. Jatkossa ehkäisy olisi maksutonta alle 20-vuotiaille Espoolaisille.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että raskaudenkeskeytysten määrä on Suomessa vähentynyt ja oli alimmillaan vuonna 2014 verrattuna edeltävään 15 vuoteen. Erityisesti alle 20-vuotiaille tehtyjen raskaudenkeskeytysten määrä on vähentynyt 2000-luvulla Suomessa. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20–24-vuotiaille, mistä syystä maksutonta ehkäisyä on monissa kunnissa ehdotettu tarjottavan kaikille alle 25-vuotiaille. Olisi hyvä että käytäntö olisi kaikissa kunnissa sama ja jatkossa yhdenvertaisuuden takaamiseksi tähän pitäisi pyrkiä valtakunnallisesti.

Me allekirjoittaneet edellytämme että Vantaa aloittaa maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen kaikille alle 20 vuotiaille vantaalaisille.

Vantaalla 17.10.2016

Tarja Eklund (sd)