Valtuutettu Pirkko Leton (sd) aloite vahustenkeskuksen saaminen Tikkurilaan

Etusivu

Letto_netti

VANHUSTENKESKUS TIKKURILAN VANHAN TORIN PAIKALLE

Vantaan väestön ikärakenne muuttuu nopeasti tulevina vuosina. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 600 henkilöä vuodessa. Dementia on suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoidon tarpeen aiheuttaja. Ennusteen mukaan Vantaalla dementiaa sairastavia henkilöitä on vuonna 2020 noin 800 enemmän kuin vuonna 2014.

Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva elinympäristö muodostuu monenlaisista asioista, joista asumisen eri vaihtoehdot ovat keskiössä. Vantaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2016-2017 linjaa elämänlaadun kannalta keskeiseksi asumisen paikaksi oman kodin, jossa on tavoitteena asua mahdollisimman pitkään.

Vanhustenkeskukset ovat asumis- ja hyvinvointikeskuksia, jotka tukevat alueen ikäihmisten kotona asumista, ja samalla keskukset tarjoavat erilaista asumista kuten omistusasumista, vuokra-asumista sekä hoiva-asumista, mukaan lukien ympärivuorokautisen hoivan. Vanhustenkeskusten sijainti tulee olla keskeinen. Paikan tulee olla sellainen, johon on hyvät kulkuyhteydet ja toisaalta siinä asuvien ikäihmisten tarvitsemat palvelut ovat lähellä. Asukkaiden itsenäistä selviytymistä tukee palvelujen hyvä saavutettavuus. Vanhustenkeskus on paikka ikäihmisten kohtaamiselle, yhdessä ruokailulle sekä harrastamiselle; kaikki edellä mainittu ehkäisee tehokkaasti myös yksinäisyyttä.

Tikkurilan vanhustenkeskuksen paras sijainti on vanha Tikkurilan tori, Peltolan tori. Sen läheisyydestä löytyvät niin kaupalliset palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut kuin kulttuuripalvelutkin. Vieressä sijaitseva esteetön Sinirikon puisto luo puitteet lähiulkoilulle. Lisäksi Folkhälsanin ylläpitämä vanhustenpalvelutalo mahdollistaa synergiaedun.

Täten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki mahdollistaisi kaavoituksen kautta ja myötävaikuttaisi kaikin mahdollisin keinoin, jotta VANHUSTENKESKUS RAKENNETAAN TIKKURILAN VANHAN TORIN PAIKALLE.

VANTAALLA 23.5.2016

Pirkko Letto (sd)