Sosialidemokraattien näkemys koulusäästöistä

SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Syksyn 2013 kuumimmaksi puheenaiheeksi muodostuivat sivistystoimen säästöt ja etenkin kahden koulun, Hevoshaan ja Tuomelan, asteittainen lakkauttaminen.

Syksy oli kiivasta keskustelun aikaa eikä päätös ollut kenellekään helppo. Haluamme vielä näin jälkikäteen perustella, miksi sosialidemokraatit päätyivät kyseiseen päätökseen.

Vuonna (2012) päättäjille esiteltiin vaihtoehtona, että perusopetuksen menoja karsittaisiin vähentämällä koulunkäyntiavustajia. Tämä vaihtoehto torjuttiin yksimielisesti vuoden 2013 talousarviosta päätettäessä.

Katse oli suunnattava mahdollisuuteen saada säästöjä koulutiloista. Vantaalla alettiin tehdä kaikkia kouluja koskevaa tarkkaa selvitystä opetustilojen määrästä ja sen valmistuttua suunnitelmaa siitä, miten koulutiloja voitaisiin koulupäivän aikana käyttää nykyistä tehokkaammin.

Kun alimpien luokkien pienryhmäopetusta, mm. kielten opetusta, keskitetään aamupäivään ja ylempien luokkien iltapäivään, voidaan koulussa järjestää enemmän opetusta kuin tällä hetkellä. Kun näin ryhdytään toimimaan Vantaan kaikissa kouluissa, havaitaan, että opetustiloja riittää selvästi suuremmalle oppilasmäärälle kuin Vantaalla tällä hetkellä on. Näin saavutetaan aikaa myöten 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Kun oppilasmäärän kasvut otettiin huomioon, jäi eniten väljyyttä läntiselle Vantaalle ja Hakunilan alueelle. Näillä alueilla jäi mahdollisuus luopua joistakin koulutiloista. Valinta kohdistui Tuomelan ja Hevoshaan kouluihin. Perusteluna valinnalle oli, että muutokset oppilaiden koulumatkoissa ovat pienimmät verrattuna joidenkin muiden koulujen lakkautuksiin. Kahden koulun lakkauttamisesta syntyy myös lisäsäästöä.

Kaikkein suurin säästö syntyy siitä, että koulutiloja tiivistämällä voidaan aikanaan jättää kaksi keskikokoista koulua kokonaan rakentamatta. Lisäksi säästetään aikanaan eteen tulevat lakkautettujen koulujen peruskorjaukset.

Kyse ei ollut kahden koulun lakkauttamisesta vaan suunnitelmasta tehostaa koulutilojen käyttöä ja säästöistä huolimatta taata laadukas opetus. Koulusäästöt koskettavat siis kaikkia peruskoulun oppilaita.

Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamista vastustaneet päättäjät olisivat toivoneet päätöksen siirtämistä ja Vantaan kaikkien koulujen kuntokartoituksen tekemistä. Vasta sen jälkeen olisi päätetty Tuomelan ja Hevoshaan lakkauttamisesta. Esityksestä puuttui kuitenkin kustannusvaikutus. Valtuutetuille kerrottiin talousarvioinfossa, että kaikkien koulujen samanaikainen kuntokartoitus maksaisi jopa 3 miljoonaa euroa. Siihen ei ollut talousarviossa rahaa. Ei ollut myöskään syytä luoda epävarmuutta, että kaikki koulut odottaisivat mahdollisen lakkautusuhan alla lopullisia päätöksiä.

Sosialidemokraatteja arvosteltiin siitä, että olisimme vaaliohjelmissa vastustaneet koulusäästöjä. Vaaliohjelmamme ykköslupaus oli saattaa Vantaan talous sellaiseen kuntoon, että verorahat riittävät palveluihin ja että velkaantuminen pysäytetään. Selkeä tavoitteemme oli myös, että henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta, eli opettajia ja koulunkäyntiavustajia ei vähennetä. Säästämme mieluummin tiloista kuin vähennämme opettajien ja koulunkäyntiavustajien määrää.

Koulutilojen uudenlainen käyttö hidastaa kaupungin kustannusten kasvua. Tehdyt koulusäästöt eivät ole ristiriidassa vaaliohjelmamme kanssa. Samanlaisia tilajärjestelyjä on viime vuosina tehty yksittäisissä kaupunginosissa, kuten Tikkurilassa ja Havukoskella. Tällä kertaa tarkastelussa oli koko kaupunki.

Vantaalla ei nyt säästetä lapsen parhaasta eli opettajista ja koulunkäyntiavustajista vaan tehostetaan tilojen käyttöä. Annamme lapsillemme mahdollisuuden saada laadukasta opetusta, mikä on kaikkien oppilaiden oikeus. Se, että olisimme lomauttaneet opettajia lukukauden aikana tai vähentäneet 100 koulunkäyntiavustajaa olisi ollut erittäin huono vaihtoehto.

Vanhempien tuska ja pettymys tehdyistä päätöksistä oli täysin ymmärrettävä, kun koko kaupungin näkökulmasta tehty päätös osui omalle asuinalueelle.